Alkohol patří k naší civilizaci a kultuře

Alkohol provází člověka od počátků civilizace. Historie pivovarnictví i vinařství je stará jako lidstvo samo. Kultura je s výrobou alkoholu nutně spjatá. Například s takovým vínem se spojuje jak poezie tak užité umění v podobě vínových sklenic nebo karaf. Přesto alkohol přináší svá velká rizika v podobě závislosti tedy alkoholismu. Tento nešvar zničil již mnoho lidských životů.

Vyměňte zdraví škodlivý rituál za zdravý rituál

Pití alkoholu představuje vlastně rituál. Podaří-li se rituál nahradit jiným rituálem je šance na to, že se nemocný vyléčí. Díky sypaným čajům může člověk závislý na pití alkoholu vyměnit svůj rituál za jiný a naučit se vychutnávat si odlišný způsob prožitku. Ne vždy se to podaří, ale mnoho lidí čajovnictví od alkoholismu zachránilo.

Contacts:
Posted by: on