Chvílí početí je určen tvůj charakter

Pohané se neřídili v určování stromoskopu chvílí, kdy se člověk narodil, ale řídili se chvílí početí. Tedy pokud se někdo narodil o 14 dní dříve, patřilo mu období stromu, který následoval k tomu pozdějším datu. Druidové věděli, že datum početí dítěte je už začátkem jeho cesty na pozemském světě a čas příchodu na svět je spíše podružný. Dítěti narozenému ve znamení daného stromu náležely jeho vlastnosti a charakter.

Magická stromová abeceda

Abecedu známe ze školy, ale stromovou abecedu znali už naši pradávní předkové. Druidové vytvořili abecedu příslušnosti člověka ke stromu, který náležel k jeho datu příchodu na svět. Pokud se narodil dříve nebo později, příslušnost byla dána chvílí početí dítěte. Keltský horoskop rozlišoval podle druhu dřeviny povahu a charakter člověka, tak jako vnímáme jednotlivé stromy v přírodě. Podle tvrdosti, houževnatosti, křehkosti či měkkosti.

Contacts:
Posted by: on